Category Archives: Uncategorized

Västra stå – nästa steg

KRÖNIKA. De senaste åren har klacken haft en stark utveckling. Nu är det ett bra och viktigt läge för att ta nästa steg.

Genom tillväxt främst i form av nyrekrytering av yngre supportrar och genom de förändringar som kunde göras efter flytten av bortastå har potentialen blivit uppenbar: Klacken kan på allvar växa ut över hela Västra stå. Faktorerna som avgör en sådan eventuell utveckling är alla supportrar, supporterklubben och Timrå IK.

För Timrå IK:s del så kan klubben arbeta på olika sätt med klackens förutsättningar för att gynna klackens utveckling. Den viktigaste delen för det stora steget – att växa ut över hela läktaren – är en flytt av uppgångarna. Dagens placering är fysiskt begränsande, både sett till möjligheten för klackkärnans tillväxt och förutsättningarna för sång, ramsor och energi att sprida sig utåt.

Genom att flytta uppgångarna till sidorna av Västra stå skapas en samlad och större yta för klacken. Detta i en arena som i grunden har en väldigt bra utformning för att skapa en fantastisk stämning. En sådan investering skulle betala av sig direkt och fortlöpande genom den nya optimala ytan och den gynnsamma effekt det skulle innebära för klackens utveckling så länge arenan är i nuvarande bruk.

Detta vore av stort värde för Timrå IK i dynamiskt växelverkande effekter.  Sportsligt genom ett ännu starkare läktarstöd för Timrå IK:s spelare, varumärkesmässigt genom den förbättrade bilden av Timrå IK samt inte minst upplevelsemässigt: Det Timrå IK erbjuder allmänheten är en upplevelse, och vid sidan av det som sker på isen är klacken den viktigaste delen av detta.

Citatet: ”Den enskilt största faktorn till en hög publiksiffra är en stor och högljudd klack, som i sig själv lockar publik. Ju mer man höjer rösten desto bättre blir det.”

Idrotts- och fotbollsforskaren Torbjörn Andersson, Sundsvalls Tidning 2018-10-09.

Lars Källgren

Åsikter som uttrycks är krönikörens egna.

Fortsätt investera i supporterkulturen

KRÖNIKA. Sedan ett antal år har Timrå IK en strategi med huvudprincipen att utveckla unga svenska spelare. Strategin bygger på Timrå IK:s förutsättningar; klubben har en begränsad ekonomisk resurs som också innebär att oetablerade spelare har större möjlighet att få en större roll, man har ett attraktivt hockeygymnasium och föreningen har ett starkt sportsligt kunnande. Målet med strategin är att föreningen ska vara så framgångsrik som möjligt. TIK har systematiskt och målmedvetet följt sin strategi, vilket också lett till sportslig framgång. 

På samma sätt går det att arbeta med publik- och upplevelsemässiga frågor där man får se till vilka förutsättningar Timrå IK har, och vilket eller vilka mål man vill ha. TIK har en tydlig styrka i form av en stark tradition med en supporterkultur som är i en mycket positiv utveckling. Den begränsade ekonomiska resursen innebär att Timrå IK sannolikt inte kommer att kunna vara ledande på investeringar i teknisk show-utrustning likt NHL eller de svenska klubbar som är väl framme på det området. Denna begränsning kan dock visa sig vara Timrå IK:s lycka, genom att en teknisk show missgynnar och kan tränga undan supporterkulturen.

Istället för att vara show-mässigt sämre kan Timrå IK välja en annan väg, baserat på styrkan i supporterkulturen och med klacken på Västra stå som spjutspets. Teknikshow-inriktade klubbar investerar dyrt i bland annat ljud- och ljuseffekter, Timrå IK kan med relativt enkla medel prioritera att arbeta med förutsättningarna för klacken och att gynna supporterkulturens utveckling.

Vid sidan av det som sker på isen är Timråklacken klubbens upplevelsemässigt största tillgång, och gynnar man supporterkulturen kommer det att bidra till en ännu bättre klack, där en positiv utveckling dessutom är dynamisk och självförstärkande. En klack och tifon av hög klass är upplevelsemässigt och långsiktigt bättre. Att investera i supporterkulturen är ett vägval för fortsatt framgång för Timrå IK.

Lars Källgren

För ytterligare tankar om bland annat Timrå IK:s marknadsföring, se mitt Twitter-konto @LarsaKallgren med hash-taggen #tikutv.

Åsikter som uttrycks är krönikörens egna.